Czym są sprężarki i jakim sposobem działają?

Sprężarki to sprzęty, z którymi spotykamy się często. Są zauważalne w wielu zakładach przemysłowych, i w każdym, szablonowym mieszkaniu! Wentylator, lodówka lub odkurzacz… To tylko drobne przykłady. Newralgicznym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Czasem oczekiwany jest rezultat wymuszenia przepływu medium. Jesteśmy w stanie również swobodnie zmienić temperaturę i gęstość określonego czynnika. Jak widać, sprężarki są przyrządami zdolnymi do zmieniania jednej formy energii w drugą. Na wlocie do zasobnika dominuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Nazywamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a po pewnym czasie sprężone. To naturalnie dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz urządzenia. Ciśnienie na wylocie musi mieć o wiele większą wartość, aniżeli atmosferyczne. Inaczej medium nie oswobodzi się ze zbiornika. Niezwykle znaczącym detalem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów towarzyszą duże straty energii w postaci ciepła. Skutkiem tego niebezużyteczna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym wypadku, dojdzie do przegrzania sprzętu, a nawet jej zniszczenia! 

Opis technologiczny sprężarki

Zadaniem sprężarki jest podwyższenie ciśnienia wskazanego gazu. Taki wynik zwiemy sprężaniem. Gazy mają swobodną konstrukcję molekularną. Dlatego tak łatwo przekształcić ich kształt i objętość. Wymaga to niemniej jednak znacznych nakładów energii. Wykorzystuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz zostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Natomiast wykorzystana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązkowa obecność chłodnicy. Bez odpowiedniego systemu chłodzenia, sprężarka bardzo szybko uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza sprężarki gaz zostaje zassany. Tuż przy wlocie panuje ciśnienie ssawne, nieco niższe od atmosferycznego. Natomiast ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest nadzwyczaj duże. To właśnie dzięki temu czynnik jest ekspresowo przetłaczany na zewnątrz. Prócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki sprawia parę innych wyników. 

Zachodzi zmiana gęstości i temperatury czynnika. Ciałka gazu zostają nadzwyczaj stłoczone. Tudzież za pomocą chłodnicy kontrolujemy uwalniane ciepło. 

Możliwe jest także wymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator wzmaga ruch powietrza w wyznaczonym kierunku.

Zobacz także: sprężarki spalinowe